1. อุปกรณ์ไวเลส
  2. VDSL/ADSL
  3. เราเตอร์ 3G /4G
  4. เพาเวอร์ไลน์
  5. สวิตซ์
  6. กล้องระบบ IP
  7. เราเตอร์
  8. เซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์
  9. อุปกรณ์โอนถ่ายข้อมูลพร้อมจ่ายไฟในสายเส้นเดียว (PoE)
  10. ตัวแปลงและโมเด็ม 56K